ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการของ

"สายฮีล"

สินค้าและบริการของเรา

๐ รับจัดนำเที่ยวจังหวัดลำปาง, ลำพูน และเชียงใหม่ (เฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติ และชาวไทยสูงอายุ)

๐ จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

๐ จำหน่ายพันธุ์ไม้ป่าหายาก และไม้สวยงาม